+90 (0212) 290 62 77 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 77 (pbx) - Mail: info@basalanhukuk.com.tr

Türkİye’de Yatırım

turkiye_buyume22003 yılında çıkarılan Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile Türkiye’de yabancı yatırımların daha çok teşvik edilmesi amacıyla yapısal değişiklikler getirilmiş olup temel değişiklik, eleme rejiminden izleme sistemine, ön izin almak zorunluluğundan bilgi verme yükümlülüğüne geçilmesidir. Yabancı yatırımların desteklenmesi ve koordinasyonu amacıyla Yatırım Danışma Konseyi ve koordinasyon komiteleri kurulmuştur.
Bu yapısal değişiklikler, 70 milyonluk büyük nüfusa, dinamik ve hızla gelişen bir ekonomiye, geniş iç pazara, vasıflı işgücüne, gelişmiş iletişim ve bankacılık sektörlerine, AB gümrük biriliğine, artan uluslararası yatırımlara sahip olan ve AB tam üyeliği görüşmeleri içinde bulunan Türkiye’nin yatırım çekici potansiyelini arttırmıştır. Eşsiz turistik zenginlikleri de olan Türkiye, Kafkas, Orta Asya ve orta Doğu ülkelerine yönelik uluslararası ticaretin toplanma ve dağıtım noktası olma potansiyeline de sahiptir.

YENİ YASANIN GETİRDİĞİ İYİLEŞTİRMELER – YATIRIM TEŞVİKLERİ

-Türkiye’de yabancıların yatırım yapmak ve şirket kurmak için ön izin alma zorunluluğu kaldırılmış olup yatırımcı tüm kuruluşlara Türk Şirketi statüsü tanınarak yerli şirketlerin tüm hak ve yükümlülükleri aynen geçerli kılınmıştır.

-Mevcut yatırım hakları müktesep olarak devam etmektedir.

-Uluslararası standartlara uyum, Uluslararası Tahkim,

-Yabancı yatırımcı tanımının Türkiye dışında tescil edilmiş şirket ve kuruluşlar ve Türk vatandaşı olmayan kişiler ile Türkiye dışında yerleşik Türk vatandaşların da dahil edilmesi,

-Bazı makine ve malzemeye uygulanan gümrük vergisi ve KDV’den muafiyet,

-Bazı gelir vergisi ve sosyal sigorta işveren katkısından muafiyet,

-Serbest Ticaret Bölgelerinin dış satıma yönelik alanlarında üretici firmaların bazı kurum ve gelir vergiler ile ithal edilen malların bazı gümrük vergilerinden muafiyet, ithal edilen makinelerin yaşlarına ilişkin kısıtlamalarının kaldırılması,

-Anayasa, ilgili yerel kanun ve uluslararası anlaşmalarda yer alan koşullar dışında kamulaştırmaya karşı koruma getirilmesi ve , taşınmaz edinme hakkının sağlanması,

- Yabancı yatırımcıları Türkiye’deki faaliyetlerinden kaynaklanan gelirlerin dışarı serbestçe transfer edilebilmesi.

go-backNEWGERİ

Üste Git