+90 (0212) 290 62 77 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 77 (pbx) - Mail: info@basalanhukuk.com.tr

Şahıs Şİrketlerİ

sahisBir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 14. md.)
Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 48. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

A) KAYIT
1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2. Noterde düzenlenen ticari unvan tasdiknamesi (ev adresi, iş adresi, iş konusu, işe başlama tarihi, uyruğu, T.C.Kimlik numarası (yabancı uyruklu ise vergi dairesinden alınacak vergi numarası), ticari unvanı ve unvan altında tacirin 3 imzasını içerir)
3. Resimli nüfus cüzdan sureti (noter veya muhtar onaylı)
4. Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)
5. Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
6. İşe başlama tarihi 15 gün öncesine ait ise vergi levhası fotokopisi
7. Faaliyet konusu ikraz atçılık ise; Hazine Müsteşarlığı izin yazısı, ikraz atçılık beyannamesi (asıl veya noter tasdikli – 2 nüsha)

Ticaret Ünvanıyla İlgili Hatırlatma
Not: Gerçek kişi firmaların kuruluşlarında firma sermayesi 100.00 TL olarak belirtilmeli, daha fazla sermaye beyan edilmesi durumunda belirtilen rakamı karşılayacak malvarlığına sahip olunduğunun belgelenmesi gerekmektedir.(banka hesap bildirimi,araç ruhsatı,tapu gibi)

B) DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
Dilekçe (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
Unvan değişikliği için noterden düzenlenmiş ticari unvan tasdiknamesi
İş adresi, ev adresi değişikliği ve şube açılması için firma sahibi tarafından imzalanmış değişikliği belirten dilekçe

Örnekler:
Şube Açılışı (Merkezi İstanbul dışında olan Gerçek Kişi İstanbul şube açılışı)
Halefiyet
Meşgale ve Unvan Değişikliği

C) SİGORTA ACENTELIĞI

Dilekçe
Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı – 2 nüsha)
Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakat namesi

D) SİGORTA ACENTELIĞI FESHİ
Dilekçe
Acentelik sözleşmesi fesih namesi (noter onaylı – 2 nüsha)

E) TİCARETİ TERK

Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı – 2 nüsha)
Vefat nedeniyle kapanış talebinde veraset ilamı eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır. Veraset ilamı asıl veya onaylı suret olmalıdır

go-backNEWGERİ

Üste Git