+90 (0212) 290 62 77 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 77 (pbx) - Mail: info@basalanhukuk.com.tr

Haksız Rekabet Dolayısıyla Açılacak Davalar

dava_6af6d90665ab2e5ae825

Haksız rekabet yönünden,

1. Müşterileri,
2. Kredisi,
3. Mesleki itibarı,
4. Ticari isletmesi veya
5. Diğer iktisadi menfaatleri bakımından zarar gören veya böyle bir tehlikeye maruz bulunan kimse, TTK m.58’ de yazılı davaları açılabilir.

Bu davalar şunlardır:

a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini;
b) Haksız rekabetin men’ini
c) Haksız rekabetin neticesi olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını,haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların
düzeltilmesini;
d) Kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini;
e) Borçlar Kanununun 49 uncu maddesinde gösterilen şartlar mevcutsa manevi tazminat

go-backNEWGERİ

Üste Git