+90 (0212) 290 62 77 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 77 (pbx) - Mail: info@basalanhukuk.com.tr

Endüstriyel Tasarım

endustriyel_tasarim_sureci1-940x360

Endüstriyel Tasarımın Tanımı

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri ile birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri,grafik semboller ve tipografik karakterleri de kapsamak üzere bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, ses, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü oluşturan tasarımların ayırt edici nitelik içeren ve yeni olanlarının tescil edilmesi ve sahiplerinin,bu tasarımları içeren ürünleri belirli bir süre (25 yıl) üretme hakkına sahip olmaları,tasarım koruması olarak tanımlanmaktadır.

Tasarım tescili, ürünlerinize kimlik kazandırır ve tekel hakkı sağlayarak sadece size ait olduğunu belgeler.

Endüstriyel tasarım tescil başvurularında ;

Başvuru sahibi : Tasarım hakkı sahibi; tescile konu olan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü üreten, piyasaya sunan, satan, sözleşme yapmak için icapta bulunan, ticari amaçlı kullanandır. Gerçek veya tüzel kişiler tasarım hakkı talebinde bulunabilirler.

Tasarımcı : Tasarımı gerçekleştiren kişidir. Ekip çalışması sonunda ortaya çıkan tasarımlarda tasarımcıların isimlerinin tek tek belirtilmesi gerekmektedir. Tasarım hakkı talep edenle tasarımcının farklı olması durumunda aradaki ilişki başvuru sırasında beyan edilmelidir.

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ İŞLEM BASAMAKLARI

ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLİ İŞLEM BASAMAKLARI

İŞLEMLER

 TPE’de başvurunun dosyalanması

 TPE’de başvurunun incelenmesi

 İlan kararı(Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteni’nde tasarımın yayınlanması)

 Tescil Belgesi*

 *5’er yıllık süreler ile yenilenmek suretiyle 25 yıldır.

 

SÜRESİ

 1 Gün

 2 ay(takriben)

 6 ay

 Kontrolüne müteakip 1 gün içerisinde müvekkile ulaştırılır.

 

Endüstriyel tasarım tescili ve korunması işlemlerinde değerli kuruluşunuza yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunarız. Endüstriyel tasarım işlemlerinizle ilgili daha detaylı bilgi için;

www.basalanpatent.com.tr

go-backNEWGERİ

Üste Git