+90 (0212) 290 62 77 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 77 (pbx) - Mail: info@basalanhukuk.com.tr

Bitki Hakları

Bitki_Gorsel

Bitki Hakları

Yeni bir bitki çeşidini ıslah eden veya bulan ya da geliştiren kişiye inhisari haklar tanınmıştır. Yeni, farklı, yeknesak ve durulmuş bitki çeşitleri hakkında koruma sağlanır.Bir çeşidin çoğaltım veya hasat edilmiş materyali, ıslahçı hakkı için başvurunun yapıldığı tarihten geriye doğru yurtiçinde bir yıl, yurtdışında dört yıl, ağaç ve asmalarda altı yıl öncesine kadar kullanım amacıyla hak sahibi tarafından veya onun rızasıyla bir başkası tarafından satılmamış ya da umuma sunulmamış ise çeşit yeni olarak kabul edilir.

Çeşit, başvuru veya rüçhan hakkı tarihinde, herkesçe bilinen çeşitlerden açıkça ayırt edilebiliyorsa farklı kullanılan çoğaltım metoduna bağlı olan muhtemel değişiklikler dışında, ilgili özellikler bakımından bir örneklik gösteriyorsa, yeknesak ve birbirini izleyen çoğaltımlar sırasında veya belirli çoğaltım dönemleri sonunda ilgili özellikleri değişmeksizin aynı kalıyorsa, durulmuş sayılır.Yen bitki çeşitlerine ait ıslahçı hakları, Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin 5042 Sayılı Kanun kapsamında özel olarak korunur.Bu kanun kapsamında korumadan yararlanabilmek için bitki çeşidi sahibinin başvuruda bulunması gerekmektedir.Başvuru yapıldıktan sonraki incelemeler sonucunda gerekli koşulların yerine getirldiği kanısına varılırsa ıslahçı hakkı Kütüğe kaydedilerek hak sahibine “ Islahçı Hakkı Belgesi “ verilir.

5042 sayılı Kanun’un uygulanmasıyla ilgili olarak hazırlanan “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik” ile “Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği” 12 Ağustos 2004 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye 18 Kasım 2007 itibariyle 65. üye olarak UPOV’a dahil olmuştur.

Bitki haklarının tescili ve korunması işlemlerinde değerli kuruluşunuza yardımcı olmaktan memnuniyet duyacağımızı bilgilerinize sunarız. Bitki hakları işlemlerinizle ilgili daha detaylı bilgi için;

www.basalanpatent.com.tr

go-backNEWGERİ

Üste Git