+90 (0212) 290 62 77 (pbx)

Adres: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No: 29 / A Kat: 6 PREMİER KAMPÜS OFİS, 34400 Kağıthane / İSTANBUL (TÜRKİYE)

Telefon: +90 (0212) 290 62 77 (pbx) - Mail: info@basalanhukuk.com.tr

Avukatlar

                  indir


Av. FERİHA BAŞALAN

 


   Av. AHMET BAŞALAN

15.03.1966 tarihinde doğan Av. Feriha Başalan, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuş ve aynı yıl avukatlık stajına başlamıştır.

Av. Feriha Başalan, avukatlık stajını tamamladıktan sonra İstanbul Barosu’na 04.10.1990 tarihinde 16861 sicil numarası ile kayıt olarak özellikle haksız rekabet, marka ve patent hukuku konularında serbest avukatlığa başlamış, bu arada Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce Çağdaş İşletmecilik Bölümüne devam etmiştir.

Anılan dönemden sonra, Türkiye’de sınai ve fikri mülkiyet haklarının gelişmesi ve bu hakları Avrupa normlarına uygun mevzuata kavuşturma çabalarının yoğunlaşması üzerine Av. Feriha Başalan çalışmalarını sınai ve fikri mülkiyet haklarının korunması, yabancı sermaye ve şirketler hukuku konularına yoğunlaştırmıştır.

Bilahare Türk Patent Enstitüsü’nun 27 Haziran 1995 tarihinde yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde açtığı sınavlara giren Av. Feriha Başalan resmi marka ve patent vekili sıfatını kazanmış ve bilahare  Avrupa Patent Ofisi nezdinde Avrupa Patent vekili sıfatı alarak sınai ve fikri mülkiyet hakları hukuku ile yabancı sermaye mevzuatı ve şirketler hukuku konularında halen çalışmalarına devam etmektedir.

 

 

  12.09.1952 yılında doğan Av. Ahmet Başalan, 1980 
  yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden
  mezun olmuş ve aynı yıl avukatlık stajına
  başlamıştır.

  Av. Ahmet Başalan, avukatlık stajını tamamladıktan
  sonra İstanbul Barosu’na 16 Ekim 1981 tarih  12167
  sicil numarası ile kayıt olarak serbest avukatlığa
  başlamış ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi İşletme
  Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nün 2 yıllık
  Lisans üstü programına katılarak 26 Nisan 1982
  tarihinde mezun olmuştur.

  Daha sonra mesleki bilgisini ve deneyimini artırmak
  için  İngiltere’ye giden Av. Ahmet Başalan, burada
  City of London Polytechinc’in eğitim programlarına
  katılmış  ve Türkiye’ye döndüğü 1984 yılından
  itibaren sınai ve fikri mülkiyet hukuku ile yabancı
  sermaye mevzuatı ve Şirketler hukuku konularına 
  yönelerek, bu konuda çalışmalarını sürdürmüştür.

  Anılan dönemde sonra Türkiye’de sınai ve fikri
  mülkiyet haklarının gelişmesi ve bu hakları Avrupa
  normlarına uygun mevzuata kavuşturma çabalarının
  yoğunlaşması üzerine Av. Ahmet Başalan
  çalışmalarını sınai ve fikri mülkiyet haklarının
  korunması, yabancı sermaye ve şirketler hukuku
  konularına yoğunlaştırmıştır.

  Bilahare Türk Patent Enstitüsü’nun 27 Haziran 1995
  tarihinde yeni yasal düzenlemeler çerçevesinde
  açtığı sınavlara giren Av. Ahmet Başalan resmi
  marka ve patent vekili sıfatını kazanmış ve bilahare 
  Avrupa Patent Ofisi nezdinde Avrupa Patent vekili
  sıfatı alarak sınai ve fikri mülkiyet hakları hukuku ile
  yabancı sermaye mevzuatı ve şirketler hukuku
  konularında halen çalışmalarına devam etmektedir.

 

go-backNEWGERİ

Üste Git